SmutkiemPijana

149 tekstów – auto­rem jest Smut­kiem­Pi­jana.

Szko­da mi ludzi, którzy ciągle wra­cają do przeszłości, nie pot­ra­fią strzepnąć te­go kurzu za­legające­go na ra­mieniu i spoj­rzeć przed siebie nie kichając unoszący­mi się w po­wiet­rzu wspom­nieniami. Co było już nie wróci, nie ma od­wro­tu. Naz­wać wszys­tko, co miało swój ko­niec po imieniu i wreszcie na­pełnić płuca świeżym powietrzem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 kwietnia 2011, 20:00

I Ty kiedyś zro­zumiesz, że wszys­tko, co spiep­rzyłeś w życiu - spiep­rzyłeś na włas­ne życzenie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 lutego 2011, 19:35

Co Ty we mnie widziałaś?
Nie wiem. Nie umiałam być sa­ma. A Ty po pros­tu byłeś - nie za często i w od­po­wied­nich dawkach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 stycznia 2011, 23:49

Do­piero pod wpływem złości mówi­my to, cze­go nie ma­my od­wa­gi po­wie­dzieć wprost. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 29 listopada 2010, 13:36

Był ta­ki dzień, w którym dała się skrzyw­dzić... i weszło jej w krew. Uza­leżniła się. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 listopada 2010, 20:08

Kochasz mnie. Więc czyń to gestem! 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 listopada 2010, 23:28

Jeszcze wczo­raj uczy­liśmy się, jak ze sobą rozmawiać.
A dziś? Dziś już nie pamiętamy... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 listopada 2010, 21:54

Wrażenie, że nie jes­tem ni­komu pot­rzeb­na. I tyl­ko małymi kop­niaka­mi ktoś przy­pomi­na mi, że jest inaczej. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 października 2010, 23:15

Życie to ta­ki roz­juszo­ny byk pro­woko­wany czer­woną płachtą.
Al­bo go przechyt­rzysz, al­bo wbi­je Ci ro­gi w dupsko. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 października 2010, 16:03

Przeg­rałam. Nie po­wiem, że życie. Ale coś na pewno. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 4 października 2010, 22:09

SmutkiemPijana

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność